Cảnh quan sài gòn

Dự án Công Trình triền đất dốc-Thủy điện Đồng Nai 3


Dự án: Nhà máy Thủy Điện Đồng Nai 3-Công Trình cải tạo, thi công triền đất dốc, thoát nước ngầm -Thủy điện Đồng Nai 3

Hạng mục: Gia cố mái Taluy. Thoát nước triền đất dốc, thoát nước ngầm diện tích 2000m2.
Địa điểm: huyện Đắc Glong, tỉnh Đắc Nông.
Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Đồng Nai Số 254 Trần Phú – Tp.Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng.
Đơn vị thi công: Công ty Hồ Khang
Công ty Kiến trúc cảnh quan Sài gòn- SLSC là đơn vị tư vấn giải pháp và cung cấp vật tư chính.
Mục tiêu dự án: Thi công trồng cây gia cố mái Taluy. Thóat nước ngầm sinh thái, giải pháp cho triền đất dốc.
Giải pháp: ứng dụng vật liệu Ô địa kỹ thuật- Geocell để gia cố taluy dốc, chống sói lở và trồng cỏ phủ xanh bề mặt hoàn trả lại mảng xanh tự nhiên cho môi trường.
Sản phẩm ứng dụng: Ô địa kỹ thuật- Geocell xuất xứ Malaysia, loại kích thước ô 203mm x 244mm, độ cao ô 100mm, phù hợp với taluy có độ dốc 45°< β <60° căng trãi tấm Geocell và cố định trên bề mặt dốc bằng các cọc neo. Sau đó lấp đất vào các ô và trồng cỏ lên bề mặt. Dự án đã được thử thách qua mùa mưa bão năm 2017.

Hiệu quả dự án:
-Giữ đất bề mặt giúp ổn định mái taluy, chống sói mòn..
-Trồng cỏ tạo mảng xanh tự nhiên..
-Thời gian thi công nhanh (15 ngày), chi phí hợp lý.

Giải pháp thoát nước ngầm cho triền đất dốc cung cấp bới Cảnh quan Sài gòn

Giải pháp thoát nước ngầm cho triền đất dốc cung cấp bới Cảnh quan Sài gòn

Giải pháp thoát nước ngầm cho triền đất dốc cung cấp bới Cảnh quan Sài gòn - CANHQUANSAIGON -Cảnh quan sài gòn - SLSC

Tổng quan-Thủy điện Đồng Nai 3 - CANHQUANSAIGON -Cảnh quan sài gòn - SLSC

Trồng cỏ tạo mảng xanh tự nhiên sau thi công công trình Thủy điện Đồng Nai

Trồng cỏ tạo mảng xanh tự nhiên sau thi công công trình Thủy điện Đồng Nai

Trồng cỏ trên bề mặt sau thi công công trình Thủy điện Đồng Nai

Trồng cỏ trên bề mặt sau thi công công trình Thủy điện Đồng Nai

Thi công trên triền đất dốc-Thủy điện Đồng Nai 3

Thi công trên triền đất dốc-Thủy điện Đồng Nai 3

Lấp đất hoàn thiện Dự án Công Trình triền đất dốc-Thủy điện Đồng Nai 3

Lấp đất hoàn thiện Dự án Công Trình triền đất dốc-Thủy điện Đồng Nai 3

Dự án Công Trình triền đất dốc-Thủy điện Đồng Nai 3

Dự án Công Trình triền đất dốc-Thủy điện Đồng Nai 3

Triền đất dốc-Thủy điện Đồng Nai 3 hoàn thành tự nhiên, thân thiện môi trường. Cảnh quan Sài gòn -Canhquansaigon.com.vn

Triền đất dốc-Thủy điện Đồng Nai 3 hoàn thành tự nhiên, thân thiện môi trường. Cảnh quan Sài gòn -Canhquansaigon.com.vn

0909.058.135